top of page

AWAKENING 2018: Latvija būs glābta

Vai arī Tu biji AWAKENING 2018: BALTIJA? Mēs bijām! Mums bija liels prieks iesaistīties un būt tur, tādēļ gribam arī Tev pastāstīt par to, ko piedzīvojām arēnā “Rīga” šajās dienās!


Vasaras beigās no 30. augusta līdz 2. septembrim liela daļa kristiešu no Latvijas un visas pasaules bija sapulcējušies arēnā “Rīga”, lai slavētu Dievu, klausītos dzīvu Dieva Vārdu un lūgtu par atmodu Latvijā. Organizācija “Godfest Ministries” jau ceturto gadu rīkoja pasākumu “Awakening Europe”, kurš šajā skaistajā Baltijas valstu simtgades gadā notika Latvijā. Tā mērķis bija pulcēt kopā kristiešus no Baltijas un visas pasaules, lai lūgtu par Baltijas valstīm un to atmodu, kā arī pasludinātu Jēzu tiem, kas Viņu vēl nepazīst. Jau iepriekšējos gadus, kad šis pasākums notika Zviedrijā un Prāgā, bariņš latviešu pulcējās kopā, lai lūgtu par atmodu Latvijā.Dievs Savu atmodu var sūtīt dažādos veidos, bet ticam, ka Viņš lietoja arī Awakening Europe, lai svētītu mūsu zemi, celtu un stiprinātu kristiešus un vienotu savā starpā dažādas draudzes. Šīs organizācijas mērķis nav atbraukt uz Latviju un noorganizēt vēl vienu pasākumu cilvēkiem, bet gan tā organizēšanā dibināt draudzību un sadarbību starp Latvijas draudzēm.

Awakening Europe pasākums norisinājās no ceturtdienas vakaram līdz svētdienas vēlam vakaram. Mēs bijām svētīti ar dažādiem svaidītiem Dieva kalpiem no visas pasaules. Pielūgsmē mūs vadīja Daniel Hagen un Awakening grupa, Jeremy Riddle, Lindy Conant, Jake Hamilton, kurš jau iepriekš ir bijis Latvijā, kā arī mūsu pašmāju pielūgsmes grupas - Valdis Indrišonoks un draugi, draudzes “Prieka Vēsts” slavētāji, mūsu History Makers slavēšanas grupa, kā arī draudzes “Jaunā paaudze” pielūgsmes grupa.Pielūgsme bija īpašs laiks, Svētā Gara vadīts, kurā brīžiem likās, ka laiks nemaz neeksistē. Īpašs visiem atmiņā paliekošs brīdis bija, kad, Jeremy Riddle vadot pielūgsmi, uz viņa pleca nosēdās skaists tauriņš! Tas likās kā Dieva klātbūtnes simbols un tajā pašā laikā pavisam vienkāršs prieks par to, cik Dievs ir labs un cik Viņa klātbūtnē visiem ir labi.

Dieva vīri - Todd White, Ben Fitzgerald, Kris Valloton un citi dalījās ar Dieva Vārdu mūsu zemei. Daudzi cilvēki tika iedrošināti, vairāki simti pieņēma Jēzu kā savu Glābēju un izvēlējās mainīt savu dzīvi. Tas bija tik brīnišķīgi!


Awakening Europe savā ziņā atšķiras no citiem kristīgiem pasākumiem un konferencēm, jo cilvēki nav tikai klausītāji, bet tiek aicināti būt arī par darītājiem. Katru dienu kristieši tika apmācīti un iedrošināti dalīties ar evaņģēliju. Pēc tam visi sadalījās grupiņās un ar grupas vadītāju devās uz noteiktu Rīgas vietu, lai dalītos evaņģēlijā un stāstītu Rīgas iedzīvotājiem par Jēzu.Kad tika lūgts par sāpēm un slimībām, notika daudz dziedināšanu. Cilvēki uz ielas nožēloja savus grēkus un atdeva dzīves Jēzum. Visu nedēļu pārņēma sajūta, ka Rīga ir kristiešu ieskauta, un visur cilvēki lūdz cits par citu. Tas noteikti bija liels iedrošinājums katram Latvijā dzīvojošam kristietim, ka ir iespējams ikdienā stāstīt garāmgājējam par savu Glābēju un nav jābaidās no tā, ko cilvēki padomās. Dieva domas un cilvēka mūžība ir nozīmīgāka!

Lai Awakening Europe pasākums varētu notikt, bija vajadzīgi daudzi kalpotāji, un mēs kā History Makers varam ļoti priecāties, ka daudzi arī no mūsu komandas iesaistījās dažādās kalpošanās un bija kalpošanu līderi. Pavisam īpašs mums bija piektdienas rīts, kad History Makers slavēšanas grupa vadīja cilvēkus pielūgsmē. Paldies Dievam par šādu iespēju!


"Redzot, kā tik daudz kristiešu sanāk vienā telpā un pielūdz Dievu kopā, nodomāju - vai tad tā jau nav atmoda?"

Tas bija arī īpašs piedzīvojums pielūgsmes vadītājam Danielam Fiļimonovam, kurš Awakening Europe ļoti gaidīja un priecājās būt daļa no tā. Viņš par notikušo stāsta tā: “Jau sen lūdzu par atmodu Latvijā. Redzot, kā tik daudz kristiešu sanāk vienā telpā un pielūdz Dievu kopā, nodomāju - vai tad tā jau nav atmoda? Man acīs bija asaras katru reizi, kad redzēju, cik daudz cilvēku nāca priekšā nožēlot savus grēkus! Jā! Kaut kas noteikti ir mainījies un mūsu atbildība ir tajā, lai mēs iesākto turpinātu.”Awakening Europe pasākums Latvijā ir liels notikums un liela svētība mūsu zemei, bet galvenais ir saglabāt un nepazaudēt to, kas ir saņemts. Tu esi Dieva gaisma šajā pasaulē un Tu aiz sevis atstāj pēdas, visur, kurp vien ej. Mēs Tev novēlam nepazaudēt to, ko esi ieguvis, turēties pie patiesības un Dieva apsolījumiem, un dzīvot Dieva mīlestībā, mīlot citus!

Un ticībā visi kopā pasludinām - Latvija būs glābta!16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page