top of page

PAR MUMS

iedvesmot, apmācīt, iesaistīt

Anchor 1

KAS MĒS ESAM?

History Makers (latviski: Vēstures Veidotāji) ir jauniešu organizācija, kura apvieno  jauniešus no dažādām konfesijām, tautībām un dzīves sfērām ar dažādiem uzskatiem. Mūsu darbība balstās kristīgās pamatvērtībās. History Makers sākās kā maza lūgšanu nometne, bet nu jau ir jauniešu kustība. Mūsu misija ir IEDVESMOT, APMĀCĪT, IESAISTĪT jauniešus. Mēs vēlamies atmodināt mīlestību pret Kristu un Viņa draudzi, atjaunot degsmi būt par lieciniekiem un atjaunot vienotību kristiešu starpā.

Šodien organizācija ietekmē vairāk nekā 2000 jauniešu gada laikā, ik gadu rīkojot dažādus pasākumus. History Makers sadarbojas ar Latvijas draudzēm un citām jauniešu organizācijām, lai palīdzētu jauniešiem un draudzēm redzēt pozitīvas pārmaiņas Latvijā. Mēs uzdodam sev vienkāršu jautājumu – kā mēs varam ietekmēt šo paaudzi? Varbūt mums nav tik liela pieredze, atbalsts vai gudrība visās lietās, bet mūsu sirdis noteikti deg par jauniešiem. Mēs gribam būt VĒSTURES VEIDOTĀJI!

VĒSTURE

Organizācija darbojas vairāk nekā 10 gadus. Šo gadu laikā esam piedzīvojuši daudzus neaizmirstamus mirkļus un tik ļoti mainījušies! 

Anchor 2

2006

Pirmā nometne

Vasarā dzimst ideja par lūgšanu nometni jauniešiem ar nosaukumu "History Makers" (pēc grupas Delirious? dziesmas motīviem). Jau novembrī notiek pirmā History Makers nometne.

2010

KM2E4753.jpg

Slavēšanas skola

2010. gada pavasarī pirmo reizi History Makers organizēja Slavēšanas skolu - vairākas dienas kopā ar mūziku un Dievu, mācoties par slavēšanu un pielūgsmi un to, kā efektīvi lietot savas dāvanas Dieva Valstības labā.

2011

HM UNITED sākums

Gada sākumā kopā ar jauniešu vadītājiem no krievvalodīgām draudzēm, rodas ideja rīkot apvienoto vasaras nometni jauniešiem "UNITED". Pirmā UNITED nometne pulcē 300 jauniešus no visas Latvijas un citām valstīm. 

Pēc UNITED rodas vēlme aizsniegt cilvēkus viņu dzīvesvietās, tādēļ sākas EVENING vakaru projekts. Pavisam drīz notiek pirmais EVENING Rīgā, kam seko EVENING arī Kuldīgā un Liepājā.

2012

EVENING gads

Ziemā notiek mazā ziemas nometne. Gada laikā tiek rīkoti dažādi EVENING tādās pilsētās kā Ogre, Ventspils, Jelgava un Daugavpils. 

Vasaras nometne "MADE TO GO" ir liels pārsteigums, jo jaunajā teltī spēj sapulcēt 500 jauniešus.

2013

Konferences sākums

Lielās apmeklētības dēļ ziemas nometni nomaina ikgadēja HM konference, kuras tēma pirmajā gadā ir "INSPIRE | IGNITE | IMPACT". Pirmajā gadā tā arī notiek bez maksas, tādējādi ļaujot ļoti daudziem un dažādiem jauniešiem vienotībā pielūgt Jēzu. 

Šajā gadā EVENING notiek Talsos, Cēsīs un Bauskā. Pirmo reizi dodamies arī ārpus Latvijas robežām un rīkojam EVENING Kauņā, Lietuvā.

2015

Pārmaiņu gads

Bez ikgadējiem pasākumiem šoreiz notiek arī pirmais brīvprātīgo apmācības projekts, pirmais Ziemassvētku koncerts Rīgā un 4 nedēļas nogaļu slavēšanas skolas projekts.

Darbojoties vairākus gadus un darbībai ejot plašumā, tiek īstenotas pārmaiņas organizācijas struktūrā un darbības veidā. Lielāka uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiek plānoti pasākumi un apmācīta komanda.

2016

Darbība turpinās

Šajā gadā notiek otrais brīvprātīgo apmācības projekts, kas šoreiz vērsts uz filmētāju apmācību, lai palīdzētu viņiem ar savu talantu būt noderīgākiem vietējā draudzē. Ziemassvētku laikā notiek arī 2 koncerti - Rīgā un Liepājā.

2017

Vietas maiņas

Pēc ilgām pārdomām tiek mainītas pasākumu norises vietas. Konference un UNITED notiek jaunās vietās, kas labāk atbilst mūsu vajadzībām. Šajā gadā EVENING notiek Dobelē un Jelgavā, notiek arī Ziemassvētku koncerti Rīgā un Cēsīs.

Pirmo reizi maijā notiek misijas projekts, kā ietvaros vairāki jaunieši no Latvijas apvienojas ar jauniešiem no ASV, lai 7 dienu laikā apmeklētu 3 dažādas pilsētas ar evaņģēlija vēsti.

CILVĒKU STĀSTI

Pats iedrošinošākais pēc pasākumiem ir dzirdēt jauniešu stāstus par to, ko Dievs ir darījis viņu dzīvēs - tas dod spēku turpināt iesākto! Šeit vari izlasīt mazu daļiņu no tā, ko jaunieši ir piedzīvojuši caur History Makers.

Anchor 3
CILVĒKU STĀSTI

From an early age, I had an allergy on my hands, the palms were full of rashes and in places I even had raw skin. I had been to many doctors, but none could really clarify why I had this problem. One of them told me I had an allergy from sweets and finding that out as a kid was hard. Time passed and my palms were really hurting and itching, I couldn’t live to the fullest. During the camp my palms were still allergenic, but upon arriving back I couldn’t believe it, because right in front of my eyes my palms were healed and have recovered.

Nometnes dalībnieks

During the camp, God touched me so powerfully and came into my heart. I met Him personally and in Him I found what I had been searching for all my life.  He filled my emptiness with His love, forgave all my sins, revived me, changed my thinking, my purpose of life. I recommend everyone to go to this camp, because there you will meet Jesus!

- Juliāna

I received much wisdom and power for upcoming obstacles. I am ever more sure that my view on closeness only after marriage is the true way, and lectures helped and strengthened me. There was a wonderful atmosphere and people. History Makers was a huge support for my road to God.  

- Participant of the camp

Unbelievable, but during just 5 days, God fixed that, what was broken for many years. He gave me new hope, new strength and hugged me so tight, that all the broken pieces of my heart stuck back together. I know my God and I know, that He knows me. I know, that He has called me for big things. And there is no better feeling in the world than that.

- Monta

Before the camp, I used to fight, drink a lot, listen to depressive music, smoked weed and attended every party. Back then it used to be cool and stylish. In the camp the pastor started to speak about a hero in the Bible – the woman Tamar. I had a feeling as if the pastor was talking about me! And God touched me. During the camp I met God, who loves you even then, when you’ve made some trouble. Since then, some time has passed and my life has changed by 180 degrees.

- Inga

Please reload

ATBALSTI MŪS

Arī tev ir iespēja būt daļai no History Makers!

Anchor 4

ATBALSTI MŪS

History Makers kalpošana ir brīvprātīga - mēs kalpojam, jo mūsu sirdis deg par Dievu un par jauniešiem. Mēs vēlamies redzēt glābtas un izmainītas dzīves, taču, lai tas notiktu, nepieciešams ieguldīt daudz darba.

 

Mēs apzināmies, ka šī brīža ekonomiskajā stāvoklī ļoti daudziem jauniešiem ir nelieli ienākumi. Ja vēlamies kalpot visiem, dalības maksai History Makers pasākumos ir jābūt pēc iespējas zemākai. Līdz šim esam centušies to ievērot un esam ticējuši, ka, mums paklausot Dievam, Viņš liks cilvēku sirdīs mums palīdzēt finansiāli kalpošanu īstenot.

 

Visos pasākumos ir dažādi izdevumi – jāmaksā par degvielu, telpām, ēdienu komandai, tehnikas īri, dekorācijām un daudzām citām lietām. Konferencē un nometnē tiek savākta daļa no izdevumiem, atlikusī daļa ir jāsedz no cilvēku brīvprātīgiem ziedojumiem. History Makers kalpošana nav iespējama bez labprātīgiem ziedojumiem un brīvprātīgo darba. Ja arī Tev ir vēlme atbalstīt šo kalpošanu - mēs būsim ļoti pateicīgi.

 

Mēs priecāsimies par vienreizēju atbalstu, bet ļoti priecāsimies arī par izvēli katru mēnesi mūs atbalstīt ar kādu noteiktu naudas summu.

 

Mūsu bankas konta rekvizīti:

 

Nosaukums: Biedrība History Makers

Reģistrācijas Nr. 40008223319

Banka: AS Swedbank

Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22

Konta Nr.: LV85HABA0551038310965

Maksājuma uzdevums: Ziedojums

Juridiskā adrese: Biķernieku iela 53-31, Rīga, LV-1039

Sazinies ar mums

Biķernieku iela 53-31, Rīga, Latvija

info@historymakers.lv  /  tel. +371 28340843

Paldies, ziņa ir nosūtīta.

Anchor 5
bottom of page